Østlendingen ble rammet verst av avisnedgangen i Hedmark, men de fleste avisene merket klare nedganger. Hamar Arbeiderblad mistet 834 abonnenter og Glomdalen gikk ned med 300 abonnenter. Ringsaker fikk en tilbakegang på 163 abonnenter mens Lokalavise Sør-Østerdal fikk en oppgang på 273 abonnenter.

- Vi ser at nedgangen går mest utover de store avisene som alle merker et markert fall. Det er dreininger i markedet som klart viser at avisene mister lesere, men uansett er dette tall vi ikke er fornøyd med, sier Myhre. Østlendingen har nå 17220 abonnenter.
Ett lyspunkt for Myhre var den klare oppgangen for Solungavisa, som eies av Østlendingen.

- Det er veldig gledelig at Solungavisa gikk opp med 595 abonnenter i 2009. Det kompenserer for Østlendingens nedgang i sør-fylket og mere til, sier Myhre, som også er administrerende direktør i Østlendingen.

Bedre totalpakke

I tillegg er framgangen på nettet noe Myhre fremhever som en kompenserende faktor til nedgangstallene.

- Vi har hatt betydelig flere lesere på nett i 2009 enn i tidligere. Det er absolutt viktig å nevne i denne saken, påpeker Myhre. Nå ønsker han å skape et skille mellom nett og papir.

- Jeg ønsker å få større seperasjon på sakene på nett og i papiurutgaven. Målet er at kundene skal føle et behov for begge deler og ikke bare den ene, forteller Myhre.

Skal være offensive

Nedgangen i opplag markere et behov for ny tenking, og Myhre har allerede planene klare.

- Nå har vi lansert en ny layout i avisen som vi er godt fornøyd med og som vi har fått veldig mye positive tilbakemeldinger på. Videre skal dyrke debattene og forsøke å oppfordre leserne til å være aktive i sakene. Vi vil jobbe aktiv med å prioritere kommentarjournalistikken i større grad, og vi vil jobbe hardt for å skrive nyhetssaker som engasjerer i lokalmiljøene, informerer Østlendingens redaktør.

- Er du overrasket over hvor stor nedgangen i opplaget er?

- Vi har fulgt trenden gjennom hele året, så vi har jo sett i hvilket retning det har gått, men det er absolutt en større tilbakegang enn vi ønsker og liker, sier Myhre.