Det har vært drevet rutebiltransport i Elverum siden 1908, og med mange selskaper involvert. 1. februar 1951 gikk seks konsesjonshavere med i alt 23 busser sammen i selskapet Elverum Bilruter AL, og det aktualiserte spørsmålet om en ny terminal.

Bussene holdt da til på det sørvestre hjørnet av Torget, der Lasskjørermonumentet står i dag, med ekspedisjon og venterom i en av brakkene som var satt opp etter bombingen i 1940. Her lå også drosjebua. Og jernbanestasjonen da som nå på Vestad.

Sterk argumentasjon

I formannskapsmøtet 16. februar 1951 kastet representanten O.Ø. Grindal fram et forslag som skulle få både tilhengere og motstandere: Han ville flytte busstasjonen til Vestad – til tomten sørøst for jernbanestasjonen, og hadde allerede «brakt i erfaring» at den kunne leies for formålet.

Grindal hadde også gjort en henvendelse til eieren av Glommen Pensjonat, som sa seg villig til å leie ut tilstrekkelige fasiliteter til busstasjonen inntil et nybygg kunne stå på plass.

Grindal argumenterte sterkt for forslaget, og viste til at en busstasjon på Vestad ville redusere trafikken i Leiret, særlig på det svært trafikkerte Østmoehjørnet.

De fleste bussene skulle likevel innom frakt- og ilgods på jernbanestasjonen, og mange var også på meieriet. Nå kunne det bli slutt på mye tomkjøring fram og tilbake.

Lett for reisende

For trafikantene ville det dessuten være en fordel, de kunne gå rett fra toget og om bord i bussen eller omvendt, og særlig var dette hensiktsmessig når man hadde reisegods.

Erfaringene fra Hamar, der busstasjonen lå på Østre Torg, viste at det var langt fra lett for passasjerene, å bringe med seg bagasje, kunne Grindal fortelle.

Han pekte dessuten på at det av trafikksikkerhetsgrunner, var en stor fordel at bussene kunne starte fra holdeplassen i fartsretningen, og kjøre inn i Jernbanegaten hvor det ikke var gjennomgangstrafikk.

Trysil Bilruter hadde på dette tidspunktet sin egen busstasjon på plassen mellom Amundsengården og Telegrafen i St. Olavs gate, og Grindal mente at man nå kunne få samlet alle bussene på et sted.

Holdeplasser i Leiret

Selv om den såkalte «endeholdeplassen» for bussene skulle flyttes over elva til Vestad, forsikret forslaget om at det naturligvis fortsatt skulle være holdeplasser i Leiret – på Østmoehjørnet og ved Bankhjørnet – som før.

Der lå forslaget – og det ble vraket med klar margin. Motivene var sikkert mange – og vikarierende – også i 1951. Men busstasjonen forble på Torget, der den hadde vært nesten fra starten av:

Elverums aller første busstasjon, i den grad navnet dekker virksomheten, var Hotel Central, som også var skysstasjon. Hotellet åpnet i 1899, samme året som det ble kjørbar vei mellom Elverum og Trysil.

Eieren av Central, Olaf Haagensen, var i 1908 en av initiativtakerne til det som regnes som Hedmarks første bilrute; Elverum-Trysil.

Flere busselskaper

Etter hvert dukket flere selskaper opp. Den første som drev med busskjøring i større format i Elverum var Gudbrand Bækken fra begynnelsen av 1920-tallet. Han bodde i Vestend, og da var det også naturlig at busstasjonen lå der.

Nordsets Bilruter hadde konsesjon på ruter til Heradsbygd. Han var også medeier i bensinstasjonen på Bankhjørnet, og hadde sin stasjon der. Senere flyttet også drosjene dit.

I 1957 sto Elverum Bilruters nybygg med kontorer, verksted og garasjer klart på Restvold, der Sjåtil & Fornæss/Elkjøp ligger i dag. Her var det likevel aldri busstasjon, den flyttet på midten av 50-tallet fra sørenden av Torget til Lille Gråberg med bussene plassert mellom Gråberg og Messehallen, og i 1959 videre til nordenden av Olrudgården, som er en del av dagens Mart'nSenteret med bussene parkert der dagens Rutebilstasjon ligger.

Vestad og Leiret rundt ...

Fra 1. januar 1977 ble Elverum Bilruter overtatt av NSB. Sentralt ble det bestemt at rutebilstasjonen skulle flyttes til jernbanestasjonen på Vestad.

Alle bussene gikk ut fra jernbanestasjonen, kjørte innom Kremmertorget, gjennom Leiret til Torget der trafikantene kunne vente i et leskur. Godsekspedisjonen var på Vestad.

Denne ordningen, som både selskapene, sjåførene og trafikantene var lite fornøyd med, varte i ti år inntil den nye Rutebilstasjonen sto klar i 1986.

25 år etter er debatten der på ny: Torget eller jernbanen ...

Følg Østlendingen på Facebook!