Selv dagens sju universiteter er i overkant råflott for en befolkning på 4,8 millioner, mener stortingsrepresentant Tord Lien.

– De universitetene vi har, må styrkes for å nå opp i internasjonal konkurranse. Dagens høyskoler må fokusere på den viktige profesjonsutdanningen. De bør ikke strebe etter å bli universiteter, sier Lien til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han mener det bare er universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim som holder et nivå og har en bredde som gjør dem til interessante aktører og spydspisser internasjonalt.

– De fire andre universitetene kunne strengt tatt vært uten universitetsstatus, for fagmiljøene der gjør dem bare nasjonalt og regionalt relevante, sier Lien.

Han håper debatten om flere universiteter snart kan legges død.

– Det pågår prosesser der høyskoler i Nordland, Møre og Romsdal, Telemark, Hedmark/Oppland, Vestfold/Buskerud pluss Akershus har som mål å oppnå universitetsstatus. Så vidt jeg skjønner er det bare Høyskolen i Østfold som ikke har hevet seg på denne bølgen. (©NTB)