– Dette synliggjør også behovet for et nytt rovdyrforlik i Norge. Ulv er det rovdyret som skaper mest konflikt i Hedmark. Tidspunktet er inne for å diskutere dette i Norge, sier han.

Slagsvold Vedum sier videre at den norske rovviltforvaltningen så langt bare har økt rovdyrtrykket på lokalbefolkningen i de berørte områdene.

– Er det realistisk å få senket bestandsmålene for rovdyr i Norge?

– Det er realistisk med en tydeligere avgrensning. Det må bli viktigere å ta ut dyr som skaper store problemer, sier han og nevner «Galventispa» som et eksempel på et slikt konfliktdyr.

Sp-nestlederen legger ikke skjul på at Sp ønsker seg en strengere rovdyrpolitikk enn den som i dag føres av regjeringen. – Vi gjør det vi kan innenfor det mandatet vi har, sier han.

Følg Østlendingen på Facebook!