Gå til sidens hovedinnhold

Asheim forlenger forhøyet støtte til permitterte og ledige

Regjeringen foreslår å forlenge forhøyet dagpengesats for permitterte og arbeidsledige, samt støtteordninger for selvstendige og frilansere, til 1. juli.

– Smittesituasjonen og koronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

– For å gjøre situasjonen mer håndterbar for de koronaledige mener vi det er fornuftig å forlenge den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats, sier statsråden.

Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent av inntekt under tre ganger grunnbeløpet. For inntekt mellom tre og seks ganger grunnbeløpet er satsen fremdeles 62,4 prosent.

Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars i fjor.

Prosess i Stortinget

Grepet kommer etter at det mandag ble kjent at regjeringen vil forlenge permitteringsperioden og retten til dagpenger til 1. juli.

– Begge deler etter at Erna Solberg (H) i helgen argumenterte sterkt imot. Vi har vist fram at et flertall på Stortinget krevde denne forlengelsen. Dette tar regjeringen nå på alvor, og av hensyn til alle dem som er berørt – så er det bra, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier de vil fortsette samtalene i Stortinget for å gjøre både permitteringsregelverket og kompensasjonsordningene mer rettferdige og treffsikre.

Også selvstendige

Samtidig foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.

– På den måten sikrer vi at mange av dem som rammes spesielt hardt av smittevernrestriksjonene, får en mer stabil og forutsigbar inntekt å leve av, sier Asheim i en pressemelding.

Ordningen gir 60 prosent kompensasjon for tapt inntekt sammenlignet med nivået før koronapandemien. Inntekter opp til seks ganger grunnbeløpet årlig teller med.

Lærlinghjelp forlenges

Regjeringen foreslår også å videreføre de særlige vilkårene for dagpenger til lærlinger som blir permittert eller mister jobben.

Etter 31. mars skulle nye tilfeller ikke lenger komme inn i ordningen. Nå foreslår regjeringen at lærlinger som blir oppsagt eller blir permittert til og med 30. juni 2021 kan innvilges stønad.

De som allerede er innvilget dagpenger eller som blir innvilget dagpenger, kan motta disse i 52 uker, men ikke lenger enn ut året.

Asheim opplyste om at antallet arbeidssøkere hos Nav nå er 193.800, et tall som inkluderer både ledige og permitterte.

– Like viktig å i vareta permitterte

Hovedorganisasjonen YS er fornøyd med regjeringens signaler og mener det er like viktig å ivareta de permitterte og ledige som å gi bedriftene kompensasjon.

– Ja, vi skal redde ellers levedyktige arbeidsplasser, men det viktigste er å ivareta folkene som skal jobbe der. Det er disse som bærer de tyngste økonomiske konsekvensene av pandemien, sier YS-leder Erik Kollerud.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det er bra at den forhøyede dagpengesatsen blir forlenget, men mener at regjeringen langt fra gjør nok.

– De som er permittert nå, har vært det store deler av pandemien, og mange sliter økonomisk, sier han.

– Og de langtidsledige kommer dårligst ut av det. De har ikke fått den forhøyede satsen, understreker Moxnes.

Kommentarer til denne saken