Gå til sidens hovedinnhold

Åsnes – hva er galt?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åsnes kommune har gått inn og ut av Robek lista (driver med underskudd) flere ganger siden 2000. Nå er man på tur inn igjen? Påtroppende kommunaldirektør er i avisen referert, at dit skal ikke Åsnes. Var det så lurt å si det?

For det første er det politikerne som bestemmer. For det andre kan dette medføre «panikkartede» tiltak som kanskje ikke er smarte på lang sikt? Er det krise å havne på Robek? Det er kanskje bedre å gi seg selv litt tid til å legge en god og gjennomtenkt langsiktig plan?

Videre gir det mulighet for en selvransakelse av hvorfor det har gått galt med jevne mellomrom og hvorfor det nå skjer igjen? Det blir for enkelt å skylde på at man får for lite overføringer fra den til enhver tid sittende regjering. Hva er det som går galt i den kommunale driften? Det er i hvert fall svært liten eller ingen ydmykhet fra verken administrasjonen eller politikerne, om at man har feilet? Hvor er lederskapet? Humla suser bare videre. Media er heller ikke spesielt konstruktive i annet enn å bygge oppunder interne bygdemotsetninger som oppstår som resultat av mer eller mindre gjennomtenkte «negative» enkelttiltak.

Hvilke konsekvenser får de store overforbruket overfor dem som har budsjettansvaret? Hva gjør politikerne med dette, hvis de får det seg forelagt? Hvorfor er politikerne, etter forslag fra kommunedirektøren, i ferd med å gjennomføre noen svært usosiale tiltak som rammer urettferdig?

Helt urimelig eiendomsskatt for enkelte og privatisering av over 5 mil med kommunale veier. Et litt usaklig spørsmål; hvorfor ikke privatisere veiene i sentrum og sentrumsnære strøk – da blir det flere til å dele på kostnadene?

Jeg skal ikke gå inn på skoledebatten og barnehagedebatten. Men man kan ikke holde seg med like mange skoler i dag med rundt 40 fødsler i året som da man hadde det tredoble? Fødselstallet og folketallet går ned, men det er ingen som diskuterer «elefanten «i rommet, antall ansatte må reduseres tilsvarende.

Det har vært for mange ansettelser i kommunen, spesielt innenfor områder som ikke er lovpålagt. Jeg kunne komme med grelle eksempler her, men jeg skal skåne de involverte for det. Historisk har man klart å tilpasse inntekter og utgifter når man har vært på Robek, men så fort man er ute av den så glir man tilbake til gamle synder.

Dette er med respekt å melde, svak ledelse både fra administrasjonen og politikerne. Kanskje det ved neste valg er på tide å bytte ut en del politikere som har sittet altfor lenge? Min anbefaling til dere politikere i Åsnes er å puste gjennom nesa, få en helhetlig plan på hvordan den langsiktige økonomien skal komme i balanse. Det betyr at man havner på Robek, men det er ikke verdens undergang, og ikke la dere styre av kommunedirektøren til kortsiktige og forhastede løsninger.

Still krav til kommunaldirektøren at i løpet av to år skal budsjettet og drift være i balanse, etter tre år skal det være 2 % i overskudd, og ikke fir på kravene. Dette betyr at stillinger innenfor spesielt ikke lovpålagte tjenester må gå!

Per Victor Nygaard
Samfunnsengasjert innbygger, Åsnes

Kommentarer til denne saken