Åsnes må ta tøffe grep – nå kan det ryke ansatte

Kommunedirektøren ser ikke andre alternativ enn at det blir tatt virkelig tøffe grep for å bedre kommuneøkonomien. – Det vil kreve mye av hele lokalsamfunnet, sier han i budsjettforslaget for 2021.