Åsnes-skole står i fare for å bli lagt ned

Flere alternativ legges fram for å samle alle barn på Flisa. Jara skole og Jara barnehage er knapt med blant forslagene til framtidig drift. Mandag skal hovedutvalget enes om noen alternativ, men sektorleder hevder at brukerne skal høres.