Næringsfond i Åsnes

Av
DEL

Meninger
Både Østlendingen (1 feb.) og Solungavisa (7 feb., reportasje om ordfører Ø Buø) har i skrevet om Næringsfondet i Åsnes. Undertegnede var medlem av kommunestyret i Åsnes i perioden 2011–2015. På den tiden var kommunen på Robeklista og hadde derfor begrensninger i bruk av pengene. Inntektene fra kommuneskogen ble brukt til å saldere budsjettet og var ikke drevet etter et bærekraftig prinsipp.

Svein Sjølie, også i kommunestyret i den perioden, og undertegnede var pådriverne for å få skilt ut kommuneskogen i et eget kommunalt selskap. Det var to årsaker til dette. For det første å få en bærekraftig drift av skogen. For det andre var det å gi kommunen handlefrihet med frie disponible midler. På grunn av Robekstatusen ville overskuddet ellers bare gått inn i den store potten. Hensikten var ikke å spare penger på drift, snarere ville denne driftsformen bli litt dyrere. Svein Sjølie og jeg klarte å få flertallet i kommunestyre med på denne løsningen.

På grunn av Robekstatusen ville overskuddet ellers bare gått inn i den store potten

Ørjan Buø foreslo Knut Aandstad som styreleder, i tillegg ble Svein Sjølie med i styret. Knut Aandstad ble også den utøvende lederen i kommuneskogen og har etter min vurdering gjort en særdeles god jobb med å rydde opp i en del saker og drifter skogen etter bærekraftige prinsipper. Overskuddet ble naturligvis ikke like stort som det var før endringen kom, men det ville over tid ha utarmet kommuneskogen. Når dette var satt i system så foreslo leder av næringsutvalget John Holen, at overskuddet av kommuneskogen skulle nyttes til næringsutvikling.

Uten at jeg har satt meg inn i beslutninger etter at jeg gikk ut av kommunestyret, kan det nå se ut som om det er formalisert et næringsfond tuftet på overskuddet i kommuneskogen.

Hvorfor skriver jeg dette? Jo, for å vise at politiske beslutninger må tas og ses i et langsiktigperspektiv, og at lokalavisene i svært liten grad viser interesse eller evne til å beskrive betydningen av slike utviklingstrekk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags