Liv har mange muligheter for dem som vil ta tak i egen helse i 2019

MANGE MULIGHETER: Solør frisklivssentral har mange tilbud til egeninnsats for bedre helse. Her er daglig leder ved sentralen for Åsnes og Våler, Liv Brekka.

MANGE MULIGHETER: Solør frisklivssentral har mange tilbud til egeninnsats for bedre helse. Her er daglig leder ved sentralen for Åsnes og Våler, Liv Brekka. Foto:

Har du bestemt deg for å ta et tak for egen helse i det nye året, er mulighetene gode for alle bosatt i Åsnes og Våler. Frisklivstrening i tre måneder, forskjellige kurs og andre frisklivsaktiviteter tilbys nå disse innbyggerne.

DEL

Det er Solør frisklivssentral, som eies og drives av kommunene Våler og Åsnes, som presenterer de nye tilbudene. Mange har funnet vegen til bedre helse og mestring av sin sykdomssituasjon takket være frisklivssentralens virksomhet gjennom flere år.

Via fastlege, annet helsepersonell eller Nav kan man få henvisning til deltakelse i tilbudene. Det er også mulig å henvise seg selv ved å ta direkte kontakt med Solør frisklivssentral på Flisa.

Viktige tilbud

Mange mestringskurs er blant tilbudene til befolkningen. De er:

* Kurs i depresjonsmestring. Det er for alle som kjenner seg nedstemt eller er lett moderat deprimert. Kurset gir opplæring i hvordan man selv kan bli mer oppmerksom på tankene sine og se sammenheng mellom handlinger, tanker og følelser. Kurset er gruppebasert og består av 10 samlinger, samt individuell oppfølging. Kurset som starter midt i mars er et samarbeidsprosjekt mellom Solør Frisklivssentral og Elverum frisklivssentral.

* Kreftmestring er for den som har eller har hatt en kreftsykdom og som ønsker å treffe andre i samme situasjon og få litt hjelp til å mestre hverdagen. Dette arrangeres i samarbeid med kreftkoordinator for Åsnes og Våler. Kurset består av fem gruppesamlinger, deltakelse i frisklivstrening og individuell samtale og vegledning. Kurset starter tidlig i mars.

Solør frisklivssentral har de siste årene hatt bra oppslutning ved de forskjellige kurs og treninger.

Forebyggende

Kurs i endring av livsstil er et tilbud som kan hjelpe mange ut av en ond sirkel og også være forebyggende i forhold til å utvikle sykdom.

Her er det fokus på fysisk aktivitet, kosthold og motivasjon. Kurset er gruppebasert og består av åtte teorisamlinger, to ukentlige treningssøker i 12 uker. Det er også individuell kartlegging og samtaler. Kurset starter i slutten av februar.

Dine 30 er en kampanje for økt fysisk aktivitet i hverdagen. Også dette er et tilbud til alle innbyggere i Våler og Åsnes. Det handler om å dokumentere sine 30 minutter fysisk aktivitet hver dag i april. Gjør man det, er man med i trekning av aktivitetsfremmende premier.

Frisklivssentralen arrangerer ellers ulike temasamlinger med fokus på helse, læring og mestring. Temasamlingene er også de åpne for alle innbyggere i Våler og Åsnes, og de er gratis for alle.

Blant temasamlingene er:

* Å leve med diabetes type 2.

* Å leve med Kols og andre lungelidelser.

* Søvn.

Når det gjelder fysisk trening i regi av Solør frisklivssentral, handler det om:

* Utetrening med variert trening utendørs tilpasset eget nivå. Intervalltrening, styrke og balanse handler det om.

* Seniortrim – funksjonell styrke og balanse, tilpasset eget nivå. Denne treningen er åpen for alle og er i samarbeid med LHL Våler.

* Saltrening med bruk av egen kroppsvekt.

* Styrketrening med apparater med vegledning av fysioterapeut.

* Bassengtrening – kondisjon, styrke og balanse tilpasset eget nivå.

* Sykkel – intervalltrening på spinngsykkel og med musikk.

* Medisinsk yoga – avspenning, tilstedeværelse og stressmestring. Det er enkle øvelser som passer for alle.

Artikkeltags