Kjøper Solør Næringshage: – Samskaping blir nøkkelen

Styret i Solør Næringshage foreslår at eierne selger sine aksjer til kommunen, slik at kommunen og næringslivet i Åsnes fortsatt vil ha tilgang til alle verktøy i arbeidet med næringsutvikling.