Brannsikring avgjør Sønsteruds framtid

FLOTT PARK: Sønsterud gård har en flott park som gir stort potensial til utendørsvirksomhet.

FLOTT PARK: Sønsterud gård har en flott park som gir stort potensial til utendørsvirksomhet. Foto:

Sønsterud gård står i øyeblikket ubrukt og tom for folk. Det man kommer fram til etter forhandlinger mellom kommune, brannsikringskonsulent og riksantikvaren avgjør framtida.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Kommunestyret vedtok i mai i år at man skal sørge for å gjennomføre brannsikringstiltak som gjør at det er mulig å satse på overnattinger i forbindelse med ny drift. Det ble også vedtatt at man først skal se på mulighetene til å finne en ny driver av stedet. Et forslag fra varaordfører Kristian Botten Pedersen om å selge Sønsterud gård, fikk ikke flertall i det samme kommunestyremøtet. Det er bevilget rundt to millioner kroner til brannsikringstiltak.

Er komplisert

Virksomhetsleder for tekniske tjenester i Åsnes kommune, Otto Langmoen, forteller at man har møter med brannsikringskonsulent og representanter for fylkets vernemyndigheter.

– Det er en forholdsvis komplisert sak. Vi må tenke oss godt om før vi lyser ut et brannsikringsprosjekt. Det er en del utfordringer med brannsikringen i forhold til rømningsveger og riksantikvarens krav. Nå må vi i første omgang få klarhet i hvor omfattende brannsikringsprosjektet blir for at stedet kan bli godkjent for overnatting. Huset er ikke fredet, men bevaringsverdig, og det er krav om at tunet, garden og bygget med utvendig panel, tak, maling og mer til skal være som opprinnelig. Blir det dyrere å få en godkjent brannsikring enn de drøye to millioner kroner som er bevilget, må kommunestyret ta en ny runde på det hele og ta en avgjørelse på om man vil bevilge mer penger til et slik prosjekt, sier Langmoen.

Kommunestyret har gitt rådmannen beskjed om å lete etter eventuelle nye drivere av gården, men det kan ikke gjennomføres før man vet om det blir gjennomført en brannsikring som blir godkjent.

Dette må gjøres

Det er en god del som må gjennomføres for å få en godkjent brannsikring. Det er:

  • Etablering av automatisk brannalarmanlegg kategori 2, heldekkende med varsling til alarmsentral.
  • Ajourføre ledesystemet for hele bygget.
  • Etablering av automatisk slukkeanlegg, vanntåkeanlegg.
  • Skifte av trepaneler i andreetasjen.
  • Skifte av nyere dører til brannklassifiserte dører.
  • Etablering av alternativ rømningsutgang fra andre etasje i vestgavlen, inkludert utskifting av vindu til dør.
  • Etablering av alternative rømningsutganger fra første etasje i begge gavler ved å skifte ut vinduer til dobbeltfløyede dører.
  • Utskifting av utgangsdører ved hovedinngang og utgang bakhagen fra 90 centimeter til 120 centimeter.
  • Montering av brannslange i andre etasje som dekker alle rom og arealer.

Kostnadsoverslaget viser at det vil koste 2.287.500 kroner, hvis dette blir den løsningen som kan godkjennes.

Framtidig driftsform

Det er slått fast i kommuneplanens handlingsdel at Sønsterud gård er et kultursenter i Åsnes. Målsettingen er at den skal videreutvikles som kultursenter.

I planen heter det at eiendommen ikke på noen måte er lettdrevet, men at å legge til rette for kommersiell virksomhet vil gi leietakere/drivere et ekstra bein å stå på. Antall rom vil være beskjedent og vil ikke under noen omstendighet være tilstrekkelig til å sikre en bærekraftig økonomi.

Det har vært sterkt engasjement rundt Sønsterud gårds framtid, og det har blant annet gjennom et andelslag gjort flere forsøk på å få driften til å gå. Men flere drivere har etter hvert gitt seg.

Det som er udiskutabelt er at stedet er en perle med en flott park som gir stort potensial til sommervirksomhet. Allsangen har vært i parken og gått bra, blant annet.

Artikkeltags