– Det er stusslig besøk på mange utstillinger. Derfor er biblioteket et viktig galleri

Lokale kunstnere har i mange år kunnet stille ut sine arbeider en måned om gangen i bibliotekene i Åsnes og Våler. – Det er blitt viktige gallerier og kommer til å være en viktig arena for lokale kunstnere i årene framover.