Føler seg motarbeidet av kommunen – nå vurderer de framtida til Skogen-anlegget

De venter fortsatt på behandling og godkjenning av reguleringsplanen for eiendommen og virksomheten på Åsnes Finnskog. – Vi lurer nå på om denne saken noensinne vil bli ferdigbehandlet. Den er ikke på sakslista til kommunestyret 23. september heller. Og vi har ikke fått noe svar på når den vil komme opp til behandling.