– Første bud er at folk har jobb, og vi har bra trykk på næringsutviklingen nå

Hun har nå gjennomført sine første 120 dager som ordfører. Hun karakteriserer det som en veldig lærerik periode, og en av konklusjonene hun trekker etter fire måneder er at det kommunen først og fremst trenger, det er flere arbeidsplasser og jobb til alle.