– Jeg ble tatt imot med åpen dør. Alle her møter Jesus, forståelse og hjelp i hverdagen

– Da jeg flyttet tilbake fra Solør, ble jeg tatt imot med åpen dør og åpne hjerter her i Appellakirken. Det har betydd veldig mye for meg. Jeg tror alle her føler det samme, at vi møter Jesus og forståelse og ikke minst hjelp i hverdagen i denne kirken.