Mamma Jeanett jubler for kommunens nye tilbud til sønnen: – Utrolig bra at man får denne muligheten

GLEDER SEG: Ivo, her sammen med mamma Jeanett Krogeide, gleder seg til han skal ut i bassenget på Flisa i høst og til våren. Varaordfører Kristian Botten Pedersen fremmet forslaget om å søke offentlige midler til prosjektet.

GLEDER SEG: Ivo, her sammen med mamma Jeanett Krogeide, gleder seg til han skal ut i bassenget på Flisa i høst og til våren. Varaordfører Kristian Botten Pedersen fremmet forslaget om å søke offentlige midler til prosjektet. Foto:

Alle femåringene i de offentlige barnehagene i Åsnes skal fra høsten få svømmeopplæring. Noen av de private barnehagene i Åsnes har alt vært i sving med å gjøre sine femåringer trygge i vannet.

DEL

Det er rundt 40 femåringer i de fire offentlige barnehagene i Åsnes som nå skal i bassenget på Flisa fem ganger i løpet av høsten og ytterligere fem ganger i løpet av våren.

Ivo Krogeide er i Sønsterud barnehage og har badet mye i løpet av denne sommeren. Nå gleder han seg til at det blir enda mer bading i bassenget.

– Han er egentlig litt skeptisk til vann. I alle fall når ikke mamma er i nærheten. Men jeg tror han ser fram til dette, sier mamma Jeanett Krogeide, som synes det er veldig bra at Åsnes nå sørger for denne vanntilvenningen også for femåringene i de offentlige barnehagene, Sønsterud, Myrsnipa, Bashammeren og Jara.

Politisk vedtak

Det var i budsjettmøtet i Åsnes kommunestyre i desember i 2018 at det ble fremmet forslag fra posisjonspartiene om å starte med barnehagesvømming. Det ble enstemmig vedtatt, og det ble søkt om penger fra de offentlige midlene som er bevilget til dette.

– Det handler om vanntilvenning der ungene skal tørre å få vann i ansiktet, flyte og i hele tatt føle seg trygge på vann og å være i det. Når de kommer så langt at de blir det, vil de lettere lære seg å svømme. Vi kommer til å prøve oss litt fram det første skoleåret med dette tilbudet. I skolesammenheng er det bare fjerdeklassingene som har svømming på timeplanen. Det er viktig å komme i gang med slik opplæring lenge før ungene er fjerdeklassinger.

– Vi kommer til å søke om midler til dette i årene framover så lenge det er midler å hente. Målet er at vi hvert år skal la femåringene i barnehagene bli trygge i og med vann. Private barnehager i Åsnes har alt prøvd dette, og de melder at det har vært en suksess. De er kjempefornøyde, og vi kommer til å støtte oss litt på deres erfaringer de har gjort, sier styrer i Sønsterud barnehage, Eva Christensen.

Når femåringene fra de forskjellige barnehagene skal i bassenget, er man også avhengig av å skysse dem dit. Det er inngått avtale med Åsnes sykehjem om bruk av deres buss til denne transporten.

– Det hjelper oss veldig og er et eksempel på tverretatlig samarbeid, sier Christensen.

Barnehagene skal nå finne de som skal være instruktører under vanntilvenningen. De skal gjennom et livredderkurs før det hele starter.

Viktig og bra

Mamma til en av femåringene som skal være med på dette, Jeanett Krogeide, roser tiltaket.

– Det er veldig viktig og bra at det tas et slik initiativ i barnehagene, og at det blir slik at alle kan få være med. Det er kanskje ikke alle foreldre som har råd til å la ungene være med på slike svømmeopplegg. Derfor er det utrolig bra at man får muligheten gjennom kommunen og barnehagene, sier hun.

En av politikerne bak initiativet er varaordfører Kristian Botten Pedersen. Han er glad for at et enstemmig kommunestyre står bak.

– Vi er selvsagt veldig fornøyd med at dette kommer i gang. Denne sommeren har det vært altfor mange drukningsulykker i landet. Måten å gjøre noe med dette på, er å sette enda mer fokus på opplæring fra enda tidligere alder enn før, sier han.

Han forteller videre at han i løpet av sommeren er blitt kontaktet av innvandrere i kommunen med etterspørsel om slik opplæring.

– Når det også er finansiert fra sentralt hold, bør det være mulig å tilby dette også i Solør, sier Botten Pedersen som lover å jobbe videre med akkurat det.

Artikkeltags