Til høsten blir det lysere tider på denne strekningen i Åsnes

Etter mange år i høst- og vintermørke langs en sterkt trafikkert veg, blir det lysere tider på Vestre Gjesåsveg i Åsnes til høsten. For nå starter byggingen av flunkende nytt veglys med 31 master på 10 meter langs en 1300 meter lang strekning.