Slåss videre for torvindustrien: – Vi må holde trykket oppe for å unngå at vi plutselig får en ubehagelig beskjed

– Vi må forhindre en symbolpolitikk som bare vil gå ut over arbeidsplassene og ikke ha noen klima- og miljøgevinst. Jeg tror vi skal berge Nittedal Torvindustri. Men vi må holde trykket oppe så vi ikke plutselig får noen ubehagelige overraskelser.