Makta er målet for Åsnes Ap – men vil ikke forlove seg

KLARE MÅL: – Vi vil i posisjon for å kunne gjennomføre viktige tiltak for innbyggerne, sier ordførerkandidat for Åsnes Ap, rRank Bjørneseth.

KLARE MÅL: – Vi vil i posisjon for å kunne gjennomføre viktige tiltak for innbyggerne, sier ordførerkandidat for Åsnes Ap, rRank Bjørneseth. Foto:

Røde Åsnes har ikke vært i posisjon de tre siste periodene. Åsnes Ap legger ikke skjul på at makta er målet ved kommunevalget høsten 2019. – Vi mener det er tid for et politisk skifte nå etter 12 år der Ap har fått dårlig betalt i den politisk hverdagen selv om vi er klart største partier i kommunestyret.

DEL

Det sier ordførerkandidaten til Åsnes Ap, Frank Bjørneseth. Det ble klart tidlig i sommer at han skulle være førstekandidaten og Lise Tyskeberg andrekandidaten. Nå er lista klar og presentert, programmet er vedtatt, listekandidatene skal skoleres og vite hva de går til valg på.

– Det vet det godt. Vi har alltid programmet klart før den endelige nominasjonen for at kandidatene skal vite at de står for og kan gå for det vårt valgprogram sier. Nå skal kandidatene skoleres litt ekstra for å bli klare til valgkampen og kunne svar på folks spørsmål i den, sier Bjørneseth.

Lover ikke for mye

I innledningen til valgprogrammet sier Bjørneseth at man ikke skal love mer enn man kan holde. Det partiet sier de kan love, er å ha fokus på god økonomisk planlegging og god politisk styring med prioritering på de grunnleggende verdiene.

– Det blir nødvendig med nytenking og endring knyttet til fornyelse i kommunesektoren. Derfor vil vi være positive til kommunesammenslåing hvis det er tydelig at det er det beste for kommunens innbyggere. Aller viktigst mener vi det er å sørge for at kommunale tjenester blir lettere tilgjengelig med lengre åpningstider, bedre service og raskere saksbehandling, sier Frank Bjørneseth.

Han regner opp flere arbeidsplasser, et lite kulturløft og å gjennomføre ytterligere et løft for skolen i Åsnes, blir nøkkeloppgaver.

– Kommunen må tilby sine innbyggere tjenester av høy kvalitet der de trenger det når de trenger det. Det stilles krav til tydelig styring og evne og vilje til å gjennomføre, sier Bjørneseth.

Han har ambisjoner om at det er han og hans parti som skal gjennomføre det.

Mange valgløfter

Selv om Åsnes Ap har som en rødtråd at man ikke vil love mer enn man kan holde, er lista med valgløfter i programmet ganske lang.

Under trygg oppvekst lister man opp 27 underpunkter med hva man vil på den sektoren. Å stimulere til at flere menn blir ansatt i barnehagene er et punkt, Psykiatrisk helsearbeider ved ungdomsskolen er et annet. Samt ikke minst at man vil beholde dagens skole- og barnehagestruktur.

Under velferd for alle er det 31 underpunkter. At man ikke ønsker konkurranseutsetting og privatisering av pleie- og omsorgstjenestene, er ett av dem.

Øke kreftkoordinatorstillingen, terapibasseng i Åsnes eller annet sted i regionen, samt få legevaktordning tilbake til Solør, er noen av de andre punktene.

Under næring og utvikling er det 21 underpunkter. Blant disse er at Ap vil være med spiller for landbruksnæringen med blant annet muligheten til gårdsturisme. Et annet er å skape forutsigbare og ubyråkratiske forhold for næringslivet.

Samferdsel og infrastruktur har 17 underpunkter. Her vil partiet blant annet ha samferdselsløsninger som sikrer bosetting i hele kommunen og være en pådriver for bedring av fylkesvegen mellom Arneberg og Dulpetorpet.

Kultur, idrett og frivillighet har 21 underpunkter i programmet. Et kulturløft til to millioner kroner ønsker man seg i den kommende perioden. Det skal være en viktig del av det å skape et Åsnes som et godt sted å bo.

– Totalt er dette en veldig lang og omfattende liste med løfter. Er ikke dette på grensen til å love mer enn det er mulig å holde?

– Mange er det. Vi får selvsagt ikke gjennomført alt dette. Men vi skal plukke tre- fire punkter fra hvert område som skal gjennomføre hvis vi kommer i posisjon. Mål må vi ha, ellers er det ingen vits i å holde på, sier Frank Bjørneseth.

Artikkeltags