Interessen for politikk i fritt fall i Åsnes – dårligst valgdeltakelse i Hedmark

Åsnes er ikke lenger den røde kommunen med bredt og sterkt politisk engasjement blant innbyggerne. Deltakelsen ved kommunevalget i 2015 var dårligst i Hedmark og i bunnsjiktet også i landssammenheng. Deltakelsen var på 52,8 prosent. – Kanskje henger det også litt sammen med at vi har det for godt, sier ordfører Ørjan Bue.