Da det ble mørkt langs vegen ble det «bondeopprør» - og kanskje hjelper det

Den kommunale vegen ved Strandsjøen i Hof er i elendig forfatning. Når veglyset i tillegg er blitt borte, er det slutt på tålmodigheten hos beboerne langs vegen.