Snart blir Kaffegata strøken

SNART BEDRE:  KAffegata på Flisa trenger sårt til nytt dekke, og det kommer om få uker nå.

SNART BEDRE: KAffegata på Flisa trenger sårt til nytt dekke, og det kommer om få uker nå. Foto:

Snart er det slutt på hump og hull i paradegata på Flisa. Kaffegata skal freses opp og få nytt dekke i løpet av fire netter i månedsskiftet august-september. – Da blir det et dekke som skal holde mellom 10 – til 15 år, forteller Arnfinn Trosterud i Statens vegvesen.

DEL

Kaffegata er en del av fylkesveg 206 og har stor trafikk av så vel personbiler som tungtrafikk.

De siste årene har den vært preget av hull, humper og sprekker i dekket og ikke behagelig hverken i den ene – eller andre slags bil.

Folk har lenge etterlyst utbedring, og nå er det altså like rundt hjørnet.

Blir ikke stengt

Det blir hverken omkjøring eller stengt gate mens arbeidet pågår. Trafikken skal gå med manuell dirigering gjennom nettene.

– Alt arbeid skal foregå fra 21.00 på kvelden, og da vil det normalt være mindre trafikk enn på dagtid. Nå bor det jo folk helt inn til gata, og de vil selvsagt merke at det foregår en jobb gjennom natta. Forhåpentligvis blir det ikke så mye mer støy enn av annen trafikk, og i løpet av en snau uke vil det bli forhold langt bedre enn de siste årene, sier Arnfinn Trosterud i Statens vegvesen.

Han regner med at trafikken vil flyte bra, men at de som skal kjøre i Kaffegata i løpet av sen kveld og natt må påregne noe ventetid. Spesielt blir det slik i rundkjøringa som også skal freses opp og få nytt dekke.

Mellom 10 – og 15 år inn i framtida regner man med at det nye dekket skal holde.

– Det er såpass stor trafikk i gata at det nok vil kunne oppstå spor igjen etter en tid. Og ved fartsdumpene vil slitasjen alltid bli større enn ellers i gata. Men totalt sett skal det nye dekket holde bra i mange år, sier Trosterud i Statens vegvesen.

Det er Veidekke som skal utføre jobben med å få Kaffegatas tilstand opp på et langt bedre nivå

Mer asfalt Solør

Det er ikke bare Kaffegata som får et asfaltløft i Solør i sommer.

I Åsnes skal prosjektet langs Arnebergsletta gjøres ferdig. Det handler om asfaltering av den utvidete strekningen med ny gang- og sykkelveg. Også i Grue kommer det fast dekke på gang- og sykkelveger og fylkesveger.

I Våler dreier det seg om gang- og sykkelvegen fra Haslemoen til krysset det Vålgutua starter.

I Grue skal fylkesveg 407 fra Nøkleberget til Tjura få et skikkelig løft. Vegbanen skal forsterkes med pukk og få et nytt asfaltlag på toppen.

Alle disse jobbene skal gjennomføres og bli ferdig i løpet av ettersommeren og høsten.

Artikkeltags