Noe av det siste fylkesrådet gjorde før Hedmark fylkeskommune ble historie ved nyttår, var å fordele resten av pengene, som var satt av til profesjonell musikk i Hedmark. Det dreide seg om 537.000 kroner. Det kom inn 13 søknader.

Seks av prosjektene fikk støtte:

Aud Ingebjørg Barstad fra Elverum fikk 100.000 kroner til sitt prosjekt «Det ligg i tonom – gamle ord i ny musikk». Her skal det arrangeres konserter, der gamle, og hittil ukjente tekster fra Folldal, får ny musikalsk drakt. Barstad skal samarbeide med profesjonelle musikere med røtter i området.

Erik Lukashaugen fra Elverum får 100.000 kroner i støtte til en turne sammen med en strykekvintett i Hedmark til sommeren og høsten. Fylkesrådet vurderer prosjektet som nyskapende.

Frode Berntzen fra Hamar fikk 70.000 kroner til en konsertturné med Briskebyen Lyttemannslag. Her skal det spilles nye sanger med tekster fra unge forfattere i Innlandet.

Eli Storbekken fra Tolga har fått 100.000 kroner til «Spellstenen», en konsertturné sammen med Sigurd Hole (kontrabass), Frode Haltli (trekkspill) og Terje Isungset (perkusjon og munnharpe).

Levi Henriksen og hans band Babylon Badlands ønsker å legge ut på en innlandsturné, som omfatter 12 spillesteder. Hedmark fylkeskommune bidrar med 100.000 kroner også her.

Det siste arrangementet som får støtte, er Klassisk julekonsert, som Mari Silje Samuelsen fra Ringsaker står bak. Arrangementet i 2020 får 67.000 kroner i støtte.

Etter disse tildelingene var potten med penger til profesjonell musikk i Hedmark brukt opp.

Fra en annen budsjettpost fant fylkesrådet imidlertid 150.000 kroner til Flagstadjubileet i 2020, som markerer at det da er 125 år siden den berømte operasangeren Kirsten Flagstad fra Hamar ble født.