Fra nyttår er denne forbudt

Det blir forbudt å levere restavfall i svarte søppelsekker på gjenvinningsstasjonene til Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap, SØIR IKS.