Søpla flyter etter julegjestene på Budor

Mens julegjestene på Budor har dumpet søppel ved overfylte containere, står nye «avfallsbrønner» tomme og venter på å bli tatt i bruk.