To år med pandemi har vært utfordrende for en rekke bransjer. I helsesektoren har de to siste årene vært helt ekstraordinære. Det har tæret på de ansatte. – Det å ha ferie i helsesektoren etter det vi har stått igjennom to år nå, er veldig viktig. Det sier Britt Storihle. Hun er avdelingsleder for avdeling nord i hjemmetjenesten i Elverum kommune.

Men sommerkabalen er mer utfordrende enn den har vært på lenge. I alle fall i normal tid. De siste to årene har det vært vanskelig å skaffe seg sommerjobb. Det har rett og slett ikke vært mange jobber tilgjengelige. Men nå har arbeidsmarkedet snudd og er på høyden med slik situasjonen var før koronapandemien, melder Nav. Men der mange bedrifter opplever voldsomme søkertall, sliter helsesektoren med å få nok søkere til vikarstillinger denne sommeren. Spesielt er det vanskelig å skaffe personell med nok og relevant erfaring. Både Sykehuset Innlandet og Elverum kommune forteller at årets ferieavvikling er mer utfordrende enn den har vært på lenge.

– Erfaringa er gull verdt, sier Sunniva Ulvmoen i Elverum, som er ferievikar i hjemmetjenesten i Elverum. Hun og de andre ferievikarene i helsesektoren er helt avgjørende for å få sommerdagene til å gå rundt, samtidig som det gir helt nødvendig avlastning på personell som har lagt bak seg to utfordrende år. Vanskeligheter med å få tak i nok helsepersonell kan ha mange årsaker, men det er grunn til å tro at de to siste årene ikke har slått positivt ut på de unges ønske om å velge en yrkesveg det har blitt knyttet mye negativitet rundt under pandemien. Jobben de har gjort er uvurderlig, men det har kostet. Men som med arbeidsmarkedet ellers, er det lov å håpe at trenden vil snu i årene som kommer. For er det én ting de to siste årene er vist oss, er det at vi trenger nok dyktige folk i helsesektoren.