Siden 2020 har undervisningen på videregående bestått av grønt, gult og rødt nivå.
Dette har skapt mye endring i hvordan pensumet blir gjennomført. Jeg håper regjeringen tar til beretning hvordan elevene på videregående som skal ha eksamen til våren har det.

Utdanningsnytt skriver at skolene aldri har opplevd så mye fravær og hatt lite vurderingsgrunnlag.
Bakgrunnen til dette er sykdom g karantene på videregående. Det bør også ses på når regjeringen skal vurdere hva som skal skje med eksamen.

Vi sitter ikke å syter på grunn av at vi må ha eksamen, vi snakker om hvordan læringsutbyttet har vært. Hvordan det å gjennomføre vanlig eksamen på videregående blir og ikke minst hva som er best for oss.

Det å avlyse eksamen nå vil gjøre det enklere for lærerne å styrke elevenes standpunktskarakterer. Det vil også senke presset på lærerne for å gjennomføre pensum ved hjelp av fjernundervisning. Det er viktig å gi lærerne den beste muligheten til å se elevene, og hjelpe de. Ofte er det å stresse seg gjennom pensum for å stille til eksamen til våren, som skjer.

Når noen tar ordet i debatten, og påstår at 03-kullet kan gjennomføre eksamen. Lurer jeg egentlig på om de har sett hvordan vi har forflyttet oss fra grønt til rødt nivå denne vinteren, og gult til rødt nivå iløpet av vg2. ikke minst nedstengingen da 2003 kullet gikk på vg11.
Vi får jo mye av det som var av pensum på vg1 og vg2 når vi skal ha eksamen. Det er noe som bør sies, for det kan vi ikke glemme.

Vi vet også at mange lærere jobber etter arbeidstid for å kunne gjennomføre undervisningen best mulig digitalt. Det bør lærerne roses for. Å jeg tror lærerne synes det blir enklere for dem å gå gjennom pensum, enn at de skal stresse seg gjennom den.

Vi altså elevene, mener regjeringen bør lytte til oss, og se hvordan de kan bedre situasjonen.
Eksamen kan erstattes på flere måter, derfor bør regjeringen kunne se på dette.

Maja Cvetkovic
Elevrådsleder, Elverum videregående skole