Hver eneste dag passerer flere tusen vogntog over norske grenseoverganger. Vogntogtrafikken er merkbar i Innlandet med en rekke grenseoverganger fra Magnormoen i sør til Engerdal og Nord-Østerdal i andre enden. Riksveg 2 gjennom Solør, riksveg 25 mellom Trysil og Elverum og spesielt riksveg 3 gjennom Østerdalen er strekningen med stor gjennomstrømning av vogntog. Med så mye tungtransport på de lokale vegene er det skremmende å lese opplevelsene Statens vegvesen har med utenlandske vogntog og vogntogsjåfører ved kontrollplassene rundt om i fylket.

– Det har vært mange tilfeller opp gjennom årene der det har vært flaks at ting ikke har gått virkelig galt før de kommer inn til kontroll, sier Geir Thomas Finstad. Kontorlederen i utekontroll øst ved Statens vegvesen lister opp opplevelser med vogntog tilnærmet uten brems, flere tonn med usikret last, rusede sjåfører og sjåfører som ikke har hvilt på flere døgn. Han forteller om en økende trend hva kommer til mangler og bruksforbud siste året. – Utenlandske sjåfører blir håndtert tilnærmet som slaver, og får oppsigelsen over telefon på kontrollplassen fordi de ikke stikker av fra kontrollen, forteller Finstad.

Avdekker rystende forhold: – Vi har sett at utenlandske sjåfører blir håndtert tilnærmet som slaver

Dette viser helt klart viktigheten av kontrollene Vegvesenet gjør. Risikoen ved å ferdes i trafikken er stor nok som den er. Når du risikerer å møte vogntog med rusede sjåfører som håndterer store transportmidler med betydelige feil, hjelper det ikke lenger hvor forsiktig du selv er. Du vet aldri hva du møter langs vegen. Arbeidspresset på vogntogsjåfører, spesielt de utenlandske, er enormt. Det stilles krav som er stikk i strid med lovverket, noe som får sjåfører til å strekke seg langt for å beholde jobben de har og er helt avhengig av å beholde. Dessverre fører det til potensielt livsfarlige situasjoner hver eneste dag, men heldigvis blir mange stoppet. Konsekvensene ved å bli tatt er store for sjåførene, men de bør være enda større for de som sitter bak. Det er tross alt der ansvaret ligger, uansett hvor galt det går.