Kontrakten, som er verdt 2,2 milliarder, er undertegnet mellom Bane Nor og arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC ANS.

Det vil bygges 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en kort tunnel, tre korte bruer, og Minnevika jernbanebru på 836 meter, ifølge en pressemelding. Jernbanebrua vil bli Norges lengste.

Dobbeltsporet vil gå fra Venjar nord for Eidsvoll og gjennom Eidsvoll. Det omtales i pressemeldingen som en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet.

NCC Norge AS er allerede i gang med å legge den ni kilometer lange strekningen fra Venjar til Eidsvoll. Deler av denne strekningen skal tas i bruk høsten 2022.

Reisetiden mellom Oslo og Hamar, som i dag er på 75 minutter, vil reduseres til 55 minutter i 2026, når dobbeltsporet er ferdig lagt.