(Hamar Dagblad)

- For oss er dette en historisk dag, sier konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.

- Det er veldig hyggelig for oss nå endelig å kunne dele overskuddet med både kunder og eiere. For å markere denne hendelsen inviterer vi alle kunder på kake i våre lokaler på selveste kundeutbyttedagen den 20. april!

SpareBank 1 Østlandet avholdt representantskapsmøte 22. mars og vedtok utbytte til eiere og for aller første gang kundeutbytte til kunder.

SpareBank 1 Østlandet ble notert på Oslo Børs med sine egenkapitalbevis i 2017. Med bakgrunn i årsresultatet for 2017 kan banken nå betale utbytte til sine eiere.

Utbytte på egenkapitalbevis betales 6. april
Kontantutbyttet på bankens egenkapitalbevis for 2017 ble fastsatt til 3,96 kroner per egenkapitalbevis, totalt 424 millioner kroner. Utbyttet betales 6. april 2018.

Kundeutbytte til låne- og innskuddskunder betales 20. april
SpareBank 1 Østlandet lanserte i 2017 som den første banken i Norge også kundeutbytte. Hensikten er å dele av bankens overskudd med kundene. Kundeutbyttet fordeles til kunder med lån og eller innskudd i banken.

Representantskapet vedtok i sitt møte den 22. mars å betale kundeutbytte på til sammen 204 millioner kroner for året 2017. Utbetalingsdatoen blir 20. april 2018.

For kunder i tidligere SpareBank 1 Oslo Akershus gjelder opptjening først fra 1. april 2017, da SpareBank 1 Oslo Akershus og Sparebanken Hedmark ble slått sammen til SpareBank 1 Østlandet.

Maksbeløpet for kunder med full opptjening gjennom 2017 på både lån og innskudd blir 7.896 kroner.

Tidligere Sparebanken Hedmark (Hele 2017)
Maks utbytte innskudd: 3.948
Maks utbytte utlån: 3.948
Maks utbytte totalt: 7.896

Tidligere SpareBank 1 Oslo Akershus (Fra 1. april 2017.)
Maks utbytte innskudd: 2.975
Maks utbytte utlån: 2.975
Maks utbytte totalt: 5.950