(Hamar Dagblad)

Konsernsjefen SpareBank 1 Østlandet hos Sparebank 1 Østlandet tegnet et optimistisk framtidsbilde for Innlandet og Innlandets økonomi i sitt innlegg under et næringslivsseminar med Norges Bank på Hamar.

Nå er det vekst i industrien, i byggenæringen, i privat tjenesteyting og i varehandelen. Og Hedmark har nesten ingen arbeidighet.

Bygger mer

Utsiktene for Innlandets og Norges økonomi var tema når kontaktene i Norges Banks nettverk Innlandet inviterte til næringslivsseminar med sentralbanken. Blant de 90 deltakerne som var til stede på Hamar i år var to visesentralbanksjefer: Egil Matsen fra Elverum og Jon Nicolaisen.

Seminaret ble arrangert for femtende år på rad hos SpareBank1 Østlandet

Mellom 2012 og 2016 har omsetningen hos bedriftene årlig økt mellom åtte og tolv prosent.

– Vi har litt lett for å snakke om de minste bedriftene, fordi vi heier på gründerne. Men vi må ikke glemme at de fem prosent største bedriftene sto for halvparten av omsetningsøkingen, sier Heiberg.

Han mener utbyggingen av vei og jernbane er med på å gi Innlandet et solid løft.

Samtidig nyter Innlandet godt av en svakere krone:

– Det skjer mye på infrastruktursiden om dagen, som gir et konkurransekraft til næringslivet. Det er økt byggeaktivitet. Industrien går bra, og treindustrien gjør det bra. En svak krone gir de bedriftene i Innlandet som er avhengig av eksport gode forhold.

– Vi forventer moderat produksjonsvekst i tiden framover, litt svakere enn den nasjonale veksten. Men det blir fortsatt vekst i regionen på grunn av store offentlige prosjekter, vekst i boligbyggingen og gode tider i industrien, sier Heiberg.

– Nasjonalt så dempes vekstforventningene på grunn av usikkerhet i boligmarkedet, men den rammes ikke vi av.

Marginal arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Hedmark falt ned til under to prosent i august:

– Med slike tall så kan vi knapt si at vi har ledighet. Det må nesten være litt ledighet for å få dynamikken i arbeidslivet til å fungere.

Samtidig er gjeldsgraden i husholdningene fortsatt lav og stabil.

– Summen av alt dette gjør at vi tror at det fortsatt kommer til å gå bra med oss i Innlandet.