(Hamar Dagblad)

Wedvik er gift, har tre barn og kommer fra stillingen som administrerende direktør i SpareBank1 Finans Østlandet AS, der han ble ansatt i 2006. Tidligere arbeidet han blant annet i DnB Finans og DnB Asset Management ASA.

Han er utdannet økonom, har en bachelor i business administration fra BI og tilleggsutdanning blant annet innen finans og risk management fra NHH.

– Vi er veldig tilfreds med at Hans Olav har takket ja til stillingen som direktør for bedriftsmarkedsdivisjonen, sier administrerende direktør i Sparebanken Hedmark, Richard Heiberg i pressemeldingen fra Sparebanken Hedmark..

– Gjennom de siste 10 årene har han utviklet SpareBank1 Finans Østlandet AS til et veldrevet selskap som har levert gode resultater. Selskapet har under hans ledelse tatt betydelige markedsandeler på Østlandet og han kjenner både markedet og resten av finanshuset meget godt.

– Hans Olav vil få en viktig rolle i den videre utviklingen av Sparebanken Hedmark. Styreledervervet i SpareBank 1 Finans Østlandet AS overtas også av Hans Olav Wedvik.