(Hamar Dagblad)

– Vi er meget fornøyd med et konsernresultatet på 1,1 milliard kroner etter skatt. For oss er dette en milepæl. sier aRichard Heiberg, og sier resultatet skyldes god bankdrift, gode resultater i hel- og deleide selskaper og en solid vekst i provisjonsinntektene.

I fjor var overskuddet på 940 millioner.

Lave tap

Sparebanken Hedmark nyter godt av solid kundevekst og vekst i utlån og innskudd. I 2016 ble utlånsveksten på 9,2 prosent for banken (10,1 prosent i Bank 1 Oslo og Akershus, som Sparebanken Hedmark eier). Det bidrar til at overskuddet ble løftet med 160 millioner kroner.

– Samtidig har vi svært lave tap. Bare 75 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak godt kreditthåndverk. Vi kjenner kundene våre, jobber aktivt med dem og har en veldig god risikostyring. Vi går tidlig i dialog med dem som sliter og prøver å få de på rett spor igjen. Det gjør at vi klarer å styre unna de store tapene, sier Heiberg.

Banken har nå en egenkapital på 12 milliarder kroner, og en egenkapitalavkastning på 10,5 prosent.

Sparebanken Hedmark er nå den fjerde største sparebanken i Norge, med 290.000 kunder.

– Hva skal dere med et så stort overskudd?

– Vi skal vokse videre, og vi har nå en egenkapital som gjør at vi kan drive «business as usual» dersom det skulle kommer tøffere tider. Også er det slik at dette overskuddet er noe alle nyter godt av. Banken betalte 150 millioner kroner i skatt i fjor, som kommer alle i samfunnet til gode, vi delte ut gaver til en rekke formål og vi ga tilbake til kundene våre. Og nylig slapp vi nyheten om at vi nå skal begynne å betale utbytte til kundene våre, sier Heiberg.

Blir færre ansatte

Heiberg ser med stor spenning på året 2017. I løpet av dette året skal Sparebanken Hedmark gå på børs. Samtidig som at banken skal fullføre en etterlengtet fusjon med Bank 1 Oslo og Akershus i april.

Samtidig går bank- og finanssektoren gjennom en rivende teknologisk utvikling som vil forandre bankdrift.

DNB-sjef Rune Bjerke har varslet at banken kan komme til å kvitte seg med så mange som 5.000 ansatte over fem år på grunn av effektivisering, digitalisering og nedleggelse av filialer.

Heiberg vil heller ikke frede de 1.180 ansatte og de 36 bankfilialene i sin egen bank:

– Vi blir nok også færre ansatte i framtiden, men vi skal ikke gjøre som DnB og fjerne oss fra kundene ved å legge ned filialer i stor skala. Vi skal være til stede der kundene er. Når DnB la ned sine kontorer på Årnes, Elverum og Moelv så fikk vi en fantastisk kundetilvekst. Det viser at privatpersoner og små og store bedrifter fortsatt ønsker å ha en bank de kan forholde seg til.