Alle elever i grunnskolen og i de videregående skolene er i ferd med å vende tilbake til skolene sine. Da er det behov for transport, og Innlandstrafikk jobber for fullt med å få i gang skolerutene igjen.

Baukhol sier alle skolerutene skal være i gang igjen fra onsdag, men at det er store kapasitetsutfordringer på grunn av smittevernet. Siden det skal være en avstand på minst en meter mellom hver passasjer, kan bare 50 prosent av kapasiteten i busser og drosjer utnyttes.

– Vi gjør alt vi kan for å få til et så godt tilbud som mulig, men med 264 skoler i 46 kommuner sier det seg selv at dette byr på visse utfordringer, sier Baukhol.

Må fortsette dugnaden

Han ber elever og foreldre fortsette dugnaden.

– For å sikre at de som virkelig har behov for det, får plass på bussene, ber vi om at alle som har mulighet til det går eller sykler til skolen, eventuelt at foreldrene kjører dem til skolen, sier Baukhol.

Om bord på bussene blir området foran ved sjåføren fortsatt avstengt. Videre skal bare annethvert sete benyttes. Dette blir merket.

– Vi får bare plass til 20 til 25 elever på hver buss. Vi har ikke nok busser til at vi kan kjøre dobbelt. Det samme problemet oppstår der drosjer brukes til skoleskyss. Drosjer som vanligvis kjører fire elever, kan nå bare kjøre to. Derfor er vi avhengige av at de som har muligheten, finner andre løsninger, forklarer Baukhol.

Store ekstrautgifter

Han opplyser videre at smitteverntiltakene fordyrer skoleskyssen enormt.

– Vi har beregnet en ekstrautgift på 200 millioner kroner bare på skoleskyssen i 2020 hvis vi må kjøre dobbelt der det er mulig fra mai og ut året, sier Baukhol, som mener statlige myndigheter må komme på banen i forhold til disse enorme ekstrautgiftene som Innlandstrafikk blir påført. Han påpeker at dette ikke bare gjelder Innlandstrafikk, men alle selskaper som kjører skolebusser i hele landet.