Gå til sidens hovedinnhold

Bare lærere er lærere!

Utdanningsforbundet ønsker best mulig skole for elevene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For å oppnå dette trengs det kvalifiserte lærere i alle undervisningstimene i skolen. I følge Utdanningsforbundet ble det i 2019 undervist 6,5 millioner timer av personer uten godkjent lærerutdanning. Tallet er basert på antall årsverk utført av tilsatte uten godkjent lærerutdanning i SSBs statistikk for kommunale skoler.

Det hadde vært veldig betryggende å kunne si at alle elevene i Elverumsskolen kun blir undervist av lærere med godkjent lærerutdanning. Det kan vi dessverre ikke gjøre. 13% av lærerårsverkene i Elverum kommune ble utført av ansatte uten godkjent lærerutdanning i 2019, i følge Utdanningsforbundet. Dette tallet samsvarer ikke med grunnskolenes rapporter om planlagt bruk av personale (GSI). Det er dermed ikke lærerne som er fast tilsatt i kommunen som ikke er godt nok kvalifiserte, det er vikarbruken det må tas tak i. Vikarene kan i noen tilfeller kommer rett fra videregående og det eneste som kreves for at de kan brukes i undervisningen er godkjent politiattest.

Å undervise er en kompleks jobb. Det kreves pedagogisk og faglig utdanning for å tilrettelegge, motivere og få frem det beste i hver enkelt elev. For å få til dette må det koordineres og planlegges av personer med tilstrekkelig pedagogisk kompetanse, så denne oppgaven kan vi ikke delegere til noen uten lærerutdanning.

Det er hver enkelt kommune sin oppgave å sørge for at elevene får undervisning av kvalifisert personale. Det første steget på veien er å erkjenne at dette er en utfordring. Barn og unge er Norges fremtid!

Minimumsnormen for lærertetthet skulle sikre at skolene hadde nok lærere for å dekke alle elevers behov. I 2019 ble ikke denne oppfylt ved alle skoler i Elverum, og når det i tillegg blir satt inn ukvalifiserte lærere til å undervise ved fravær går dette ut over barn og unges undervisning. Det må tas høyde for det normale fraværet når grunnbemanningen planlegges, slik at vi sikrer at alle barn og unge i Elverumsskolen har lærere med godkjent lærerutdanning i alle timer!

Elverums viktigste vekst er oppvekst! Bruk stemmeretten din for å styrke skolen i Norge!

Kommentarer til denne saken