Nærmere 15 barn og unge i Hedmark har fått fosterhjem i juni og juli.

– Vi må ha fokus på det som er bra. Det er godt å tenke på når vi periodevis strever i motbakke, sier Grethe E. Stoa i en pressemelding.

– For disse barna betyr det en ny start. Et nytt liv. Selvsagt også store endringer, men med et positivt fortegn. Vi håper de finner seg godt til rette og blir tatt godt imot også i skole og barnehage, legger hun til.

Det ligger sammensatte årsaker bak sommerens tilfredsstillende resultater, ifølge Stoa.

– Et godt samarbeid med de ulike barnevernstjenestene i Hedmark står høyt på lista. Det er i fellesskap vi finner de beste løsningene for barna som trenger et nytt sted å bo, sier hun.

For å bli fosterhjem må familiene ha gått et fosterhjemsforberedende kurs. Før, under og etter kurset kommer konsulenter fra Fosterhjemstjenesten på hjemmebesøk for å snakke om familiens ressurser og forventninger. Familier må også levere helse- og politiattest.