Familieteam for trygge barn

VELKOMMEN: Familieteamet fra venstre:  Familieterapeut Turid Bratvoldengen,  pedagog Kristin Myreng Elverhøy, barnevernspedagiog Ann Katrin Trustrup, helsesøster Kjersti Estenstad, familieterapeut Wenche Ryen, sosiomom Charlotte Hazeland Baugerud, psykolog Line Sofie Kjenstad og psykolog Anne Grethe Arnesen.

VELKOMMEN: Familieteamet fra venstre: Familieterapeut Turid Bratvoldengen, pedagog Kristin Myreng Elverhøy, barnevernspedagiog Ann Katrin Trustrup, helsesøster Kjersti Estenstad, familieterapeut Wenche Ryen, sosiomom Charlotte Hazeland Baugerud, psykolog Line Sofie Kjenstad og psykolog Anne Grethe Arnesen. Foto:

Trygge voksne gir trygge barn. Og nettopp det å styrke voksne i voksenrollen er av hovedoppgavene til Elverum kommunes åtte kvinner sterke familieteam. De tilbyr hjelp til små og store utfordringer.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Det er så riktig å jobbe på denne måten. Hit kan folk komme uten henvisning og diagnoser, og de kan fortsette så lenge de sjøl synes de har nytte av det, sier familieterapeut Wenche Ryen som i en mannsalder har jobbet i forhold til barn og foreldre både i barnevernet og på Helsestasjonen.

Nå er hun en del av familieteamet i Familie og helse. Det ble opprettet i mars i 2015, og er et tverrfaglig team, etablert som et ledd i satsingen på barn og unge og psykisk helse. Tanken var å kunne se barnet fra alle vinkler, i stedet for å klatte litt her og litt der. Familieteamet er sammen satt av forskjellige yrkesgrupper og samarbeider med andre instanser for barn.

Hit kan alle som strever med ett eller annet i forholdet til barna, hjemme, i barnehagen eller skolen komme for å drøfte problemer, gjerne så tidlig som mulig.

LES OGSÅ: – Omlegging til det bedre

– De som kommer får sjøl definere hva som er problemet, hva de ønsker hjelp til, og om de synes hjelpa virker. Er ikke vi i familieteamet rette instans, hjelper vi videre, til barnevernet, PP-tjenesten, psykisk helsevern eller til samtale i skole og barnehage. Vi samarbeider også mye med Helsestasjonen. Vi ser at veldig mye av det vi jobber med handler om relasjon mellom voksen og barn og om kommunikasjon, hvordan vi snakker med og reagerer på barnet, sier barnevernspedagog Ann Katrin Trustrup.

– Hos oss er terskelen lav, ingen blir avvist, og alle er velkommen. Vi har taushetsplikt, men ingen ventelister og er helt ufarlige. Jo fortere vi får kontakt, jo bedre er det. Forebygging er mye billigere og bedre enn å sette inn store ressurser på å reparere skader senere, sier kommunepsykolog Line Sofie Kjenstad.

Ikke perfekt, men god nok

De som ønsker kontakt med Familieteamet kan ringe for avtale eller for å drøfte en problemstilling med en eller to i teamet. De kan så koble inn andre i teamet ved behov.

På kommunens hjemmesider er det mer informasjon om Familieteamet, og et enkelt kontaktskjema om hva familien ønsker hjelp til.

– Vi jobber mest med voksne og med å trygge dem i rollen som voksne. Trygge voksne gir trygge barn. Og trygge barn takler livets utfordringer bedre. Det handler ikke om å bli perfekt omsorgsgiver, men om å bli god nok, sier Kjenstad.

Et ledd i det arbeidet, er at teamet har kurset seg og blitt sertifisert til å holde kurs for voksne i trygghetssirkelen Cos. Kurset gir på bakgrunn av teori og forskning, voksne er vegkart for å forstå barns behov og signaler, og modeller for hvordan disse behovene kan imøtekommes.

Kurs for voksne

Kursene består av åtte deler, ca. en og en halv time hver gang, og holdes både på dagtid og kveldstid, i grupper og enkeltvis. Flere av Elverums barnehager har gjennomført kurset, og deler av kurset tilbys alle barselforeldre.

– Ingen barn er født med bruksanvisning, men de er sin egen bruksanvisning. Kurset gir hjelp til å kunne lese det enkelte barn og gode verktøy for å bedre kommunikasjon og samspill, sier Trustrup.

Neste dagkurs har oppstart onsdag 11. januar kl. 1330, kveldskurs har oppstart onsdag 25. januar kl. 1830. Det er ledige plasser på begge, så det er bare å melde seg på. Kurset er gratis.

Artikkeltags