Nasjonal ungdomsundersøkelse: Ungdom er ikke like skikkelige lenger

Den nasjonale ungdomsundersøkelsen viser en økning i kriminalitet og problematferd de siste årene. Flere tegn går i retning av et brudd i skikkelighetstrenden.