Trivselsleder Selma (11) har som jobb å få de andre med på leken

Av

22 trivselsledere har vært på kurs i Folldal.