– Enten barn er født 3–4 måneder for tidlig, eller er store ungdommer har de krav på å bli hørt. De barna som ikke kan prate har krav på å ha personale rundt seg som kan tolke barnas behov, sa Randi Bing, leder i lokalavdelingen for Barnesykepleierforbundet.

Barns rettigheter i sykehus har sitt utspring i FNs barnekonvensjon, og er ratifisert av de hele verden, unntatt USA. Barnesykepleierforeningen synes tida rundt FN-dagen 24. oktober var et riktig tidspunkt å markere barns rettigheter på.

Rettighetene sier blant annet at alle har rett på å ha en omsorgsperson med seg på sykehuset, det har rett til å bli hørt og bli tatt på alvor, de har rett til å gråte, til å leke og få undervisning.

– Heldigvis har verden gått framover. Før 1950 fikk ikke foreldre være med eller besøke barna sine på sykehus fordi de var redd de skulle ta med smitte ut i samfunnet. Etter der var ikke foreldre ønsket i sykehuset fordi barna ble så urolige når foreldre gikk hjem. I dag er det en selvfølge at foreldre eller andre omsorgspersoner er med, vi har lekerom, undervisningsrom og ungdomsrom, sa avdelingssjef på barneavdelingen, Jon Grøtta.

 

Barnas rettigheter på sykehus:

  • Jeg har rett til å være trygg i miljøer som føles fremmed for meg.
  • Jeg har rett til å bli behandlet som et individ med egne evner, egen kultur og eget språk.
  • Jeg har rett til å bli tatt vare på av voksne som forstår og tar hensyn til mine behov, selv om jeg kanskje ikke kan forklare hva behovene mine er.
  • Jeg har rett til å tenke og tro på det jeg vil.
  • Jeg har rett til å ha mine nærmeste rundt meg år jeg trenger dem.
  • Jeg har rett til å leke og lære når jeg er under behandling.
  • Jeg har rett til å få mine rettigheter oppfylt.