Mange vil bli pedagogisk leder i Ydalir barnehage. – En drømmejobb

25 personer har søkt jobben som pedagogisk leder i Ydalir barnehage. En av dem er Tonje Knarbak (28).