– Vi går ikke rundt og ser potensielle overgripere over alt. Men blinker det i ei varsellampe, så vet vi hva vi skal gjøre. Vi nøler ikke, sier Solvår Stensby Vake.

Hun er styrer i den private barnehagen som er en av 20 Ulna-barnehager i Norge. De jobber sammen for en barndom uten vold, med barns psykiske helse som satsingsområde.

Nå har ansatte fra Brovold sammen med andre fagfolk vært med på å lage ei håndbok for barnehagene; en veileder som beskriver hva de voksne bør se etter, og hva de skal gjøre ved mistanke om at barn er utsatt for vold eller misbruk.

– Veilederen heter «Se meg, vær der for meg», sier Stensby Vake.

Hun er den første til å innrømme at det er et vanskelig tema. Ofte kan redselen for å tråkke feil være så stor at den overskygger bekymringen for barnet.

– Men min erfaring er at magefølelsen er ganske sterk, sier styreren.

I dag tør hun si at barnehagen har god kompetanse på å tolke og forstå barns signaler og kroppslige merker. Alle ansatte har gått på kurs, og temaet blir tatt opp både på planleggingsdager, i møter med foreldrene og i samtaler med barna.

Ulna-barnehagene samarbeider med Stine Sofies Stiftelse, som nylig sendte representanter til Løten blant annet for å snakke med de eldste barna i barnehagen.

– Det var veldig konkret. De snakket om å sette grenser for seg selv og egen kropp, og om hva som er lov og ikke lov. De hadde også møter med personalet og foreldrene, sier Solvår Stensby Vake.

Temaet setter mange følelser i sving. Det er tårer, vantro og sinne.

– Men jeg tenker at vi er blitt mye tryggere og mer bevisste, sier styreren.

Det er en trygghet som skal beskytte barna, og det er alltid barnas beste som er hovedfokus, understreker hun.

– Skal vi beskytte ungene, må vi tørre å tenke det verste, sier Stensby Vake.

Med veilederen «Se meg, vær der for meg» skal flere barnehageansatte få kunnskap og mot til å handle, slik at flere utsatte barn fanges opp og får hjelp.

Brovold barnehage, som ble en del av Ulna-kjeden i 2011, har 62 barn og 15 ansatte.