Gledelig beskjed til småbarnsforeldre på Tynset: Furumoen barnehage reåpner i august

Etter et opphold på tre år i driften reåpner Furumoen barnehage på Tynset med plass til 20 barn i august.