Fikk 54 navneforslag til ny barnehage i Løten – her er favorittene

UTBYGGING: Styrer Iren Skyltbekk (til venstre) fra Ryli barnehage og Ingrid Bjørnstad fra Skøienhagan viser skissen av det som blir den nye sentrumsbarnehagen i Løten.

UTBYGGING: Styrer Iren Skyltbekk (til venstre) fra Ryli barnehage og Ingrid Bjørnstad fra Skøienhagan viser skissen av det som blir den nye sentrumsbarnehagen i Løten. Foto:

Løten kommune skal bygge ny sentrumsbarnehage, som åpner neste høst. Nå skal barnehagen få navn, og forslagene har vært mange.

DEL

Hele 54 ulike forslag kom inn da kommunen utlyste navnekonkurransen i fjor. De ansatte i barnehagene Skøienhagan og Ryli har vært høringsinstans og plukket ut seks favoritter til en superfinale:

Revhiskogen barnehage, etter hoppbakken i sentrum som nå er revet ned.

Spira barnehage, navnet viser til at unge «frø» spirer og blir bærekraftige småplanter.

Sentrum barnehage, som forteller om beliggenheten til den nye barnehagen.

Løten barnehage, fordi dette blir den mest sentrumsnære barnehagen i Løten.

Regnbuen barnehage, viser til at vi mennesker er alle forskjellige.

Revehiet barnehage, fordi den ligger nær skogen og den gamle hoppbakken. Forslaget tar vare på lokale navn som mange generasjoner har et forhold til.

Saken legges fram i driftsutvalget tirsdag 28. januar, og rådmannen anbefaler Revehiet barnehage som navn på den nye barnehagen, både fordi dette navnet fikk klart flest stemmer blant de ansatte og den gode lokalhistoriske begrunnelsen. Revehiet skrevet på litt ulike måter var også det navnet som var foreslått flest ganger i konkurransen.

Kommunestyret har vedtatt bygging av ny seksavdelings barnehage som skal erstatte Ryli og Skøienhagan barnehage fra høsten 2021. Skøienhagan med Kongla skal flytte over i midlertidige lokaler på Haugland fra i sommer, mens byggingen pågår. Ryli vil først flytte ut når den nye barnehagen står ferdig neste år.

SKAL RIVES: Skøienhagan barnehage i Løten skal rives for å gi plass til ny sentrumsbarnehage. Her er styrer Ingrid Bjørnstad sammen med barna Johan S. Slettetveit, Frida Bjørnstad og Emilie B. Nordstad.

SKAL RIVES: Skøienhagan barnehage i Løten skal rives for å gi plass til ny sentrumsbarnehage. Her er styrer Ingrid Bjørnstad sammen med barna Johan S. Slettetveit, Frida Bjørnstad og Emilie B. Nordstad. Foto:

Rådmannen skriver i saksutredningen:

– I tiden fram mot oppstart i ny barnehage, der alle ansatte fra de to opprinnelige barnehagene begynner, ønsker vi å bygge en felles kultur og bli kjent på tvers av personalgrupper. For foreldrene sin del vil de som har barn i barnehagen bli informert om at deres barn overføres automatisk. I den anledning er det ønskelig å finne et navn for den nye barnehagen som kan være samlende, bidra til økt synliggjøring for innbyggerne og bygge en ny kultur.

Artikkeltags