Både Øyan og Furumoen trenger flere unger til høsten

Verst er situasjonen for Øyan barnehage som risikerer kroken på døra om det ikke blir flere som søker sine barn dit.