Lensmann i Solør, Jørn Flatha forteller at de er kjent med at barnevernet blir utsatt for sjikane.

– Det hender vi for melding om det, ikke så ofte vi får anmeldelser om det, men vi er i dialog med barnevernet om det, sier han.

Ifølge Flatha dreier det seg ofte om kommentarer på barnevernstjenestens inkompetanse, der saksbehandleren blir hengt ut.

– Om det er et lovbrudd vurderes i hvert enkelt tilfelle, men trusler er ikke lov, sier Flatha, og legger til at det er vanskelig å si akkurat hvor grensen går.

Lensmannen forteller at de ikke har ressurser til å følge med i forumene de sjikanerende kommentarene kan forekomme.

– Vi er derfor avhengig av at vi får melding om det, eller at den som opplever slik hets anmelder det til oss.

– Dette er ikke greit

Kristin Midtsund, i Kongsvinger barnevernstjeneste, kjenner seg igjen i problemene med hetsing av barnevernsansatte.

– Vi ser også uthenging i sosiale medier fører til et ekstra press på de ansatte. Det dreier seg om kommentarer som går på person, forklarer Midtsund.

I fredagens avis fortalte Ove Jostein Bakken i Solør barnevernstjeneste at ansatte ble syke av kommentarer rettet mot dem, blant annet i sosiale medier.

Den grove hetsingen kjenner enhetslederen i Kongsvinger seg igjen i. Hun mener at de som mener det er behov for å endre systemet og lovverket, må det gå fram på riktig og lovlig måte. Men hun understreker at med dagens lovverk, gjør de ansatte hos barnevernstjenesten det de er pålagt å gjøre.

– En bekymring jeg har er det enorme fokuset på foreldrene i disse kommentarene, og at noen glemmer at det viktige er barna, sier Midtsund.

Enhetslederen tror ikke Kongsvinger barnevernstjeneste er av de mest utsatte, men forteller at de har hatt et par saker i det siste.

– Der har de gått over grensen. Vi vil da selvfølgelig følge opp de ansatte.

Midtsund vil ikke gå noe nærmere inn på disse sakene, men bekrefter at de tidligere har politianmeldt slike saker.

Enhetslederen i Kongsvinger støtter Bakken i Solør barnevernstjeneste sin bønn om styrket rettsvesen mot denne formen for hets.

– Det er viktig å få fram at dette ikke er greit. Heller ikke sjikane mot dem som er ansatt i det offentlige, selv om noen ser ut til å mene at det må være lov. En ting er kommentarer på systemet, men går de på person er det ikke greit.