I ni av ti tilfeller klarer barnevernstjenesten å gjennomføre undersøkelser og konkludere innen fristen på tre måneder. Det opplyser virksomhetsleder Karin Margretha Løvsletten, som tirsdag orienterte driftsutvalget i kommunen om hvordan barnevernet lokalt jobber, om resultater og utfordringer, og om planer framover.

I løpet av våren skal barnevernet på besøk til alle skoler og barnehager i Løten, for å møte de ansatte.

– Det er viktig for å bygge tillit og samarbeide enda bedre, sier Løvsletten.

Oppfølging av barn som er plassert i fosterhjem er et annet område der barnevernet erkjenner at de må bli bedre.

I dag har Løten kommune 23 barn i fosterhjem.

Barnevernet i Løten har en faglig sterk tjeneste, fastslår virksomhetslederen. Med åtte ansatte er de likevel en liten og sårbar stab.

Gunnar Søberg (SV) etterspurte i møtet ordningen med husmorvikar, som tidligere var et godt tilbud til familier som trenger litt ekstra hjelp.

– Det er synd at ordningen ble borte, mener SV-representanten.