- Vi håper mange kommer innom oss, smiler barnevernsleder Linda Granrud.

Nestleder Marianne Øverhaug påpeker at Barnevernstjenesten i Nord-Østerdal ønsker å være en åpen tjeneste, og at den åpne dagen er et ledd i dette.

LES OGSÅ: ■ undefined

- Fredag har vi åpne dører her i 4. etasje på rådhuset i Tynset, så den som vil kan ta turen innom, sier Granrud.

Fem kommuner

Barnevernstjenesten i Nord-Østerdal favner de fem kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga.

- Vi skal også ut på besøk i de andre kommunene, sier Øverhaug, som forteller at de vil stå på stand på helsestasjonen i Rendalen og på Folldal bibliotek tirsdag 12. april, samt at de er å treffe på kommunehusene i Tolga og Alvdal onsdag 13. april.

- Her kan folk få svar på alt det de lurer på, eller bare stikke innom for å treffe oss som jobber i tjenesten, sier Granrud.

Hun påpeker at tjenesten er avhengig av meldinger fra folk flest, samt barnehager og andre offentlige etater, for å kunne hjelpe flest mulig.

- Akkurat nå har vi 13 undersøkelser gående, takket være bekymringsmeldinger vi har fått inn, sier Granrud.

Vil hjelpe

Hun påpeker at et mindretall av sakene ender med at unger blir omplassert.

- Vi er til for å hjelpe både unger og familiene, og i de aller fleste sakene handler dette om hjelp i hjemmet, påpeker hun.

Barneverntjenesten ønsker blant annet å informere om både fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter, som det fortsatt er en mangel på.

- I tillegg til at det alltid vil være behov for flere fosterhjem, ser vi at mottak av enslige mindreårige flyktninger gjør at dette behovet vil øke, sier Granrud.

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal har for tiden 25 unger fra de fem kommunene plassert i fosterhjem.

- For dem som ønsker enda mer informasjon så vil Fosterhjemstjenesten i Hedmark ha et eget infomøte om fosterbarn og fosterhjem, sier Øverhaug. Dette møtet er på Tynset rådhus onsdag 6. april.

Barneverntjenesten har også fokus på forbedring, og vil i løpet av april kjøre en brukerundersøkelse slik de sist gjorde i 2008.

- Undersøkelsen er elektronisk og anonym, og gir foreldrene mulighet til å svare på om vi klarer å hjelpe dem til å bli bedre foreldre, sier Øverhaug.

Fakta:

  • Barnevernet er et interkommunalt samarbeid mellom Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal og Rendalen med kontorsted i rådhuset i Tynset kommune
  • Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
  • Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge.
  • Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.         

Kilde: Barneverntjenesten i Nord-Østerdal