Gå til sidens hovedinnhold

Barnevernet akuttplasserte 3 prosent i 2018

Artikkelen er over 2 år gammel

I alt 3 prosent av barn og unge som barnevernet tok seg av i 2018, ble akuttplassert.

I oversikten SSB har utarbeidet over barnevern i landet, fremgår det også at 1 prosent var atferdsplassert ved utgangen av 2018. Slik plassering iverksettes når barn eller unge i utpreget grad bryter samfunnets normer for akseptert oppførsel, ifølge Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Barnevernet kan gjøre midlertidige akuttvedtak om plasseringer dersom et barn eller ungdom er i en utsatt situasjon og trenger umiddelbar hjelp.

Det var i alt 39.043 barn og unge i alderen 0–22 år som fikk tiltak fra barnevernet i 2018. Av disse fikk nesten 40 prosent plasseringstiltak.

De fleste, 59 prosent, var plassert i barnevernet som et omsorgstiltak og resten som et hjelpetiltak.

Litt over 7 av 10 som er plassert av barnevernet, bor i fosterhjem. Av disse bor 15 prosent i hjem med oppfølging, 8 prosent i barnevernsinstitusjoner og 4 prosent i beredskapshjem.